Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 23.10.2009
Дата публікації 27.10.2009 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Криворіжгазбуд"
Юридична адреса* Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5в, 50015
Керівник* Лещін Андрій Миколайович - Голова правління. Тел: 0564090311
E-mail* spiderden@cabletv.dp.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальними зборами акціонерів ЗАТ «Криворіжгазбуд», яке відбулося 23.10.2009р., прийнято рішення про зміни у складі посадових осіб Товариства.
Звільнено з посади:
Голову правління Лещіна Андрія Миколайовича (паспорт АМ 731426 17.10.2002 Саксаганський РВ Кривор.МУ УМВС України у Дніпр.обл.) Особа відкликана за рішенням загальних зборів акціонерів у зв’язку з закінченням терміну. Особа працювала на посаді 5 років. Володіє часткою у статутному капіталі емітента в розмірі 60,6584%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Призначено на посаду:
Голови правління Лещіна Андрія Миколайовича (паспорт АМ 731426 17.10.2002 Саксаганський РВ Кривор.МУ УМВС України у Дніпр.обл.) за рішенням загальних зборів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента в розмірі 60,6584%; особу призначено на посаду на строк відповідно Статуту підприємства; до призначення займав посаду голови правління ЗАТ «Криворіжгазбуд»; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Лещін Андрій Миколайович