Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 28.10.2013
Дата публікації 29.10.2013 22:45:29
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Криворіжгазбуд"
Юридична адреса* 50045, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67.
Керівник* Лещін Андрій Миколайович - Голова правління. Тел: 0564090311
E-mail* spiderden@cabletv.dp.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЖГАЗБУД»
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Криворіжгазбуд"
1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03079077
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (056) 409-03-12, 409-03-11
1.6. Електронна поштова адреса емітента krgazstroj@ukr.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для 03079077.smida.gov.ua
розкриття інформації
1.8. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Наглядова рада приватного акціонерного товариства "КРИВОРIЖГАЗБУД" прийняла рішення (Протокол № 28/10-2013 вiд 28.10.2013р.) про звільнення з 28.10.2013р. з посади Члена правління ПРАТ «КРИВОРІЖГАЗБУД» Шевелюка Дениса Валерійовича (паспорт серії АК № 485422, виданий Дзержинським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл.09.04.1999р.), на підставі його заяви про звільнення за власним бажанням. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого особа перебувала на посаді з 09.11.2012р. по 28.10.2013р.
На дану посаду тимчасово нікого не призначено.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади: Голова правління __________________ А.М. Лещін

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Лещін Андрій Миколайович